Stomatološka ordinacija Minja

Cenovnik usluga stomatološke ordinacije “Minja”

Broj TIP USLUGE CENA
1 Stomatološki pregled besplatno
2 Plomba siva – amalgam 800 rsd
3 Plomba bela – kompozit 1000–1200 rsd
4 Čišćenje kamenca ultrazvukom sa poliranjem zuba (jedna vilica) 1000 rsd
5 Lečenje zuba – jednokoreni 1000 rsd
6 Lečenja zuba – višekoreni 1200-1600 rsd
7 Vađenje zuba 1000 rsd
8 Vađenje zuba – mlečni 500 rsd
9 Zalivanje fisura 500 rsd
10 Keramička kruna 60 €*
11 Frezovana kruna (namenska kruna za skeletirane proteze) 70 €
12 Totalna proteza 160 €
13 Totalna vizil proteza (sa metalnom osnovom) 260 €
14 Parcijalna akrilatna proteza 160 €
15 Skeletirana proteza (sa metalnom osnovom) sa kukicama 260 €
16 Skeletirana proteza sa atečmenima (bez kukica) 300-360 €
17 Livena nadogradnja 10 €
18 Izbeljivanje devitalizovanog (mrtvog) zuba 30 €
19 Izbeljivanje svih zuba (po vilici) 130 €
20 Proteza za ispravljanje zuba kod dece (pokretna) 150 €
21 Fiksna proteza za ispravljanje zuba 500 €
22 Hirurško vađenje zuba 60 €
23 Implanti 500 €

 

* plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti