Stomatološka ordinacija Minja

Prim. Dr  Radmila Mirović
specijalista bolesti usta i zuba

Maksima Gorkog 23/III
Beograd, Srbija
011/344-07-84
011/ 245-78-86
Mobilni: 063/84-56-070
E-mail:

mirovicradmila@gmail.com

Dr  Sanja Mandić
064/30-14-365

Dr  Zorica Simovljević
064/16-73-379